Aranĝoj

Aranĝoj (14)

Dum via restado, vi loĝos en bonkvalitaj vilaĝaj hoteloj. Ĉiuj manĝkostoj en viaj partoprentagoj kaj aliaj kostoj (enirpagoj,vojaĝpermesiloj kaj transportoj ktp) en 
Nepalo estas inkluzivitaj en la aliĝkosto sed tiu ne kovras asekuron. La kotizo estas kalkulita ne por gajni monon. Similaj turismaj servoj kutime kostas preskaŭ 150
eŭrojn po tage, multaj niaj servoj estas volontulaj servoj de nepalaj esperantistoj.

Download Brochure

La Nepala Esperanto-Asocio anoncas 11-tagan specialan ekskurson ekde la 26a de februaro ĝis la 8a de marto 2016. Ĉiuj scias ke NEspA okazigas la Himalajan Renkontiĝon, ĉiun duan jaron (ĉi-jare ni sukcese okazigis la 12an). La Himalaja Renkontiĝo signifas plejparte piedvagadon en la montaro, sed tio ne taŭgas al ĉiuj aĝgrupoj. Multaj samideanoj volas viziti Nepalon, sed timas tian marŝadon. Jen jam trian fojon ni okazigos, do, ekskurson al famaj nepalaj turismaj lokoj, atingeblaj per buso kaj situantaj piede de belaj pejzaĝoj, inkluzive la famajn montarojn videblajn en Katmanduo, Ĉitlang -Daman, Ĉitaŭan Nacia Parko, Lumbini (la naskiĝloko de Budao), Ŝirubari (tre fama hejmloĝado en Nepalo) kaj Pokhara. La nepala Esperanto-movado kreskas pli kaj pli, sed  anoj de NEspA ne povas viziti eksterajn landojn - pro la kosto-, almenaŭ eblas inviti amikojn el aliaj landoj tien ĉi. Kaj tio montriĝas fakte efika programo. La ĉefa celo de la programo estas konigi Nepalon kaj nepalajn esperantistojn al la mondo kaj reciproke.

La 12-a Internacia Himalaja Renkontiĝo, 2017, Nepalo

 

La Nepala Esperanto-Asocio ĝojas anonci la 12an Internacian Himalajan Renkontiĝon por konigi sian landon al alilandaj esperantistoj. Apenaŭ ekzistas iu lando en la mondo, kiu povus rangi samnivele kun Nepalo rilate naturan, etnan kaj kulturan diversecon. Partoprenante la renkontiĝon, vi havas la ŝancon formi vian propran bildon de la lando kaj samtempe konatiĝi kun lokaj kaj alilandaj esperantistoj, kiuj partoprenos la saman programon.

Vi pasigos la unuajn kaj lastajn tagojn de la renkontiĝo en Katmanduo-valo, kie situas la ĉefurbo de Nepalo. Tieaj historiaj distriktoj kaj monumentoj atestas ĝian riĉan kulturan pasintecon. Notindajestas tiuj de Patano kaj Bhaktapuro, kie vi povos vidi kiel nevaraj kaj tamangoj, la originaj etnoj de la valo, restas fidelaj al siaj jarcentaj tradicioj malgraŭ la multeflanka moderniĝo de la valo. En Katmanduo, ni povas organizi paralelajn vizitojnal vidindaĵoj por ke multfojaj partoprenatoj  havu novan sperton.  Nun eblas per kablotramo grimpi la monton Nilgiri 2500 metrojn altan en la sudo de Katmanduo. Vere ĉiuj aĝgrupoj facile povas ĝui la programerojn de la Renkontiĝo.

La 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo

Konigi la mondon al Nepalo, kaj Nepalon al la mondo per Esperanto

Nepala Esperanto-Asocio ĝojas anonci la 11-an Internacian Himalajan Renkontiĝon 2015 por konigi sian landon al alilandaj esperantistoj. Apenaŭ ekzistas iu lando en la mondo kiu povus rangi samnivele kun Nepalo rilate al natura, etna kaj kultura diverseco. Partoprenante la Renkontiĝon, vi havos ŝancon formi vian propran bildon de la lando kaj samtempe konatiĝi kun lokaj kaj alilokaj esperantistoj kiuj partoprenos la samajn programerojn. Ni bonvenigas ankaŭ homojn kiuj volas komenci lerni Esperanton dum la Renkontiĝo.

La Nepala Esperanto-Asocio anoncas 12-tagan specialan ekskurson de la 6a ĝis 17a de marto 2014. 

Ĉiuj scias ke NEspA okazigas la Himalajan Renkontiĝon en ĉiu dua jaro (ĉi-jare ni okazigis la 10an). La Himalaja Renkontiĝo signifas plejparte piedvagadon en la montaro, sed tio ne eblas al ĉiuj aĝgrupoj.

Konigi la mondon al Nepalo, kaj Nepalon al la mondo per Esperanto

Nepala Esperanto-Asocio ĝojas anonci la 11-tagan Internacian Himalajan Renkontiĝon 2011 por konigi sian landon al alilandaj esperantistoj. Apenaŭ ekzistas iu lando en la mondo kiu povus rangi samnivele kun Nepalo rilate al natura, etna kaj kultura diverseco. Partoprenante la Renkontiĝon, vi havos ŝancon formi vian propran bildon de la lando kaj samtempe konatiĝi kun lokaj kaj alilokaj esperantistoj kiuj partoprenos la samajn programerojn. Ni bonvenigas ankaŭ homojn kiuj volas komenci lerni Eserpanton dum la Renkontiĝo.

Karaj:

La  Nacia Kongreso  de Nepala Esperanto-Asocio (NEspA) okazis en la 5-a de decembro 2009 en Padmakanya School, Dillibazar, Katmando. Partoprenis 40 esperantistoj, pli ol duono de la tuta membraro de la pasinta jaro.

Nepala Espernto-Asocio okazigis feston la 27an de aprilo 2009, por adiaŭi al S-ro Jacob Nordfalk, kiu venis al Nepalo antaŭ du jaroj kun lia ĉarma familio.

Venis ĉirkaŭ 14 homoj Karaj Nepalaj Esperantistoj, Ni ĉiuj memoris lian kontribuon kaj dankis al li pro lia favora helpo al nepala Espernato-movado.

La 10-a Nacia Kongreso  de Nepala Esperanto-Asocio (NEspA)  okazis en la 15-a de novembro 2008 en Padmakanya School, Dillibazar, Katmando. Partoprenis 62 esperantistoj, pli ol duono de la tuta membraro de la asocio.

Homoj komencis alveni je la 10:30 matene. Kiel kutime, ili babilis kaj atendis gxis suficxe multaj kolektigxis. Finfine la progamo komencigxis je la 12:30. La programo estis dividitaj en du sesioj. La unua sesio komencigxis per la internacia himno La Espero, kiu estis gvidita de s-ro Philip Pierce. Poste s-ro Mukunda Raj Pathik enkondukis unuminutan silentperiodon memore al la forpasinta prezidantino de NEJO, Apsana Giri. S-ro Narandra Bhattrai bonvenigis la kongresanojn. Mukunda diris kelkajn vortojn pri Esperanto kaj la historio de NEspA. Philip legis la rakonton pri la turo de Babel kaj diris kelkajn vortojn pri gxi. Indu Devi Thapaliya rakontis pri sia partopreno pasintsomere en la NASK-kurso en San Diego kaj en la Universala Kongreso en Nederlando. Bondezirmesagxoj el diversaj landoj kaj organizoj estis legitaj: de Hori Yasuo (Japanio), Lee Jung Kee (Koreio), Franziska Reisel (Germanio) kaj C.N. Pokharel (ONES).

La Nepala Esperanto-Asocio ĝojas anonci la okan dekdutagan Internacian Himalajan Renkontiĝon por konigi sian landon al alilandaj esperantistoj. Apenaŭ ekzistas iu lando en la mondo kiu povus rangi samnivele kun Nepalo rilate naturan, etnan kaj kulturan diversecon. Partoprenante la renkontiĝon, vi havas la ŝancon formi vian propran bildon de la lando kaj samtempe konatiĝi kun lokaj kaj alilandaj esperantistoj kiuj partoprenos la samajn programerojn.

La 8-a Internacia Himalaja Renkontigxo

Ekde la 26a de februaro gxis la 9a de marto 2009, la Nepala Esperanto-Asocio okazigis sian Okan Internacian Himalajan Renkontigxon. Tiaj programoj, en Cxiu dua jaro, estas planitaj por doni impulson al la E-movado en Nepalo, kaj samtempe konigi la landon al alilandaj esperantistoj. Nepalaj Esperantistoj malofte havas sxancon vojagxi ekstrelande, pro tio tiu cxi programo estas fruktodona por evoluado de la E-movado en Nepalo. Cxi jare la nombro de la eksterlandaj esperantistoj estis granda. 22 estis registritaj, el Germanio(2), Japanio(12) Koreio(4)Danio(3) Auxstralio(1) Francio(2) Barato(1). kaj almenaux tri pli da esperantistoj parte partoprenis.

Nepala Esperanto-Asocio ĝojas anonci la sepan dektritagan Internacian Himalajan Renkontiĝon 2007 por konigi sian landon al alilandaj e-stoj. Apenaũ ekzistas iu lando en la mondo kiu povus rangi samnivele kun Nepalo rilate naturan, etnan kaj kulturan diversecon. Partoprenante la renkontiĝon, vi havas ŝanĉon formi vian propran bildon de la lando kaj samtempe konatiĝi kun nepalaj kaj alilokaj e-stoj kiuj partoprenos la samajn programerojn.

Karaj NEspA-anoj, Estrara komitato de NEspA planas aranĝi la piknikon en Kakani en 10a de januaro 2009. La aranĝo ankoraŭ ne estas oficiale decedita. Ni esperas ke ĉiuj membroj akceptos la proponon.

Prelegoj pri Esperanto en diversaj lokoj Cholnath Pokharel, la prezidanto de ONES kaj Ganesh Neupane la gxenerala sekretario prelegas en orienta parto de Nepalo Oktobro 2008.