Lernolibro: Esperanto apud Everesto

Nepala Esperanto-Asocio eldonis lernolibron por la komencantoj, kiun nomigxas Esperanto Apud Evresto. Skribis s-ro Mukunda Raj Pathik. Por la eldonado helpis KAEM. Ni esperu ke tiun cxi lernolibro multe helpos por la komencantoj. Antauxa prezidanto de NEspA kaj veterana esperantisto s-ro Keshav Ram Joshi enaguris libron en la halo de Nepala Turizma Bordo. Partoprenis multaj esperantistoj. Tiu tago estis historia cxar tio estis unua eldonajxo de NEspA. S-ro Mukunda Pathik ankaux skribis duan lernolibron nomigxas"bonvenon" por progresantoj. Kaj alia libro pri esperantaj agadoj nomigxas "Esperanto movado".