10-a Nacia Kongreso de Nepala Esperanto-Asocio

La 10-a Nacia Kongreso  de Nepala Esperanto-Asocio (NEspA)  okazis en la 15-a de novembro 2008 en Padmakanya School, Dillibazar, Katmando. Partoprenis 62 esperantistoj, pli ol duono de la tuta membraro de la asocio.

Homoj komencis alveni je la 10:30 matene. Kiel kutime, ili babilis kaj atendis gxis suficxe multaj kolektigxis. Finfine la progamo komencigxis je la 12:30. La programo estis dividitaj en du sesioj. La unua sesio komencigxis per la internacia himno La Espero, kiu estis gvidita de s-ro Philip Pierce. Poste s-ro Mukunda Raj Pathik enkondukis unuminutan silentperiodon memore al la forpasinta prezidantino de NEJO, Apsana Giri. S-ro Narandra Bhattrai bonvenigis la kongresanojn. Mukunda diris kelkajn vortojn pri Esperanto kaj la historio de NEspA. Philip legis la rakonton pri la turo de Babel kaj diris kelkajn vortojn pri gxi. Indu Devi Thapaliya rakontis pri sia partopreno pasintsomere en la NASK-kurso en San Diego kaj en la Universala Kongreso en Nederlando. Bondezirmesagxoj el diversaj landoj kaj organizoj estis legitaj: de Hori Yasuo (Japanio), Lee Jung Kee (Koreio), Franziska Reisel (Germanio) kaj C.N. Pokharel (ONES).

 

Reprezantantoj el la Pokhara- kaj Itahari-brancxoj, respektive s-roj Himlal Parajuli kaj Rudra Adhikari, parolis pri agadoj, planoj kaj sugestoj siaflanke.

La jara kaj financa raportoj estis prezentitaj de respektive s-roj Bharat Ghimire kaj Posh Raj Subedi. Membroj komentis, faris demandojn kaj fine aprobis ambaux raportojn. Membroj dankis s-rojn L.P. Aghihotri kaj Philip Pierce pro monprunto por ebligi antaux kelkaj monatoj acxetadon de terpeco ekster la urbo.

La unua sesio finigxis per parolado de la kunvenestro, s-ro Razen Manandhar, prezidanto de NEspA. Je la fino li eksigis la estraran komitaton de la pasintaj du jaroj. Oni elektis tripersonan komitaton (s-ino Sadhana K.C. kaj s-roj Mahendra Dhakal  kaj Philip Pierce) por gvidi la cxi-jaran elekton.

La anoncisto de la unua sesio estis f‑ino Archana Joshi.

En la dua sesio okazis la elekto de la nova estraro de NEspA. Jen ties novaj membroj, elektitaj por du jaroj:

Prezidanto: s-ino Indu Devi Thapaliya

Vic-prezidantoj: s-ro Narendra Raj Bhattarai kaj s-ro Posh Raj Subedi

Gxenerala-sekretario: s-ro Bharat Kumar Ghimire

Sekretario: s-ro  Himlal Parajuli

Kasisto: s-ro Shree Prasad Pokhare

Membroj:  s-ro Parasar Rijal

                s-ro Navin Lal Shrestha

                s-ro Rudra Adhikari

                s-ino Shakuntala Dhakal

                s-ino  Bhagavati Adhikari

Mi gratulas la nove elektitajn estraranojn kaj deziras sukcesan kunlaboron en la venontaj du jaroj, kaj samtempe dankas al la malnova komitato pro ties dujara laborado.

Raportas: Bharat Kumar Ghimire