Speciala Ekskurso 2014

La Nepala Esperanto-Asocio anoncas 12-tagan specialan ekskurson de la 6a ĝis 17a de marto 2014. 

Ĉiuj scias ke NEspA okazigas la Himalajan Renkontiĝon en ĉiu dua jaro (ĉi-jare ni okazigis la 10an). La Himalaja Renkontiĝo signifas plejparte piedvagadon en la montaro, sed tio ne eblas al ĉiuj aĝgrupoj.

Multaj samideanoj volas viziti Nepalon sed timas tian marŝadon. Ĉi-foje ni okazigos do ekskurson al famaj nepalaj turismaj lokoj atingeblajn per buso kaj sub belaj pejzaĝoj inkluzive la famajn montarojn videblajn en Pokhara, Katmanduo, Ĉitŭan Nacia Parko, Lumbini, Palpa kaj Pokhara.

La nepala Esperanto-movado kreskas pli kaj pli, sed se ĉiuj anoj de NEspA ne povas viziti eksterajn landojn pro la kosto, almenaŭ eblas inviti amikojn el aliaj landoj tien ĉi. Kaj tio montriĝis fakte efika programo. La ĉefa celo de la programo estas konigi Nepalon kaj nepalajn esperantistojn al la mondo kaj reciproke.

Nepalo estas ebria miksaĵo: fascina lando de antikva historio, viglaj kulturoj kaj popoloj, biodiverseco kaj majestaj pejzaĝoj.

Ĝiaj geografiaĵoj etendiĝas de belaj altaj neĝpintoj en la nordo, la malpli altaj montoj en la mezo kaj bela, fekunda ebenaĵo kun multaj arbaroj en la sudo. Situante inter Tibeto (Ĉinio) kaj la Ganga ebenaĵo (Barato), Nepalo tra sia historio sentis la influon de ambaŭ tre diversaj civilizacioj, sed samtempe kreis identecon por si mem. La lando havas preskaŭ 28 milionojn da homoj, parolantaj 125 lingvojn aŭ dialektojn.

Okdek procento de la nepala popolo sekvas hinduismon, sed la lando estas oficiale sekulara, kaj fakte lando de multaj religioj. La templo de Paŝupatinath en Katmanduo estas unu el la kvar plej gravaj lokoj por adorantoj de Ŝiva. La Budho, la "Lumo de Azio," naskiĝis en Lumbini, kiu situas en la suda ebenaĵo, farante Nepalon sankta celo por pilgrimantoj. La multaj etnoj ofte kultas proprajn diojn.

Elŝutu la tutan broŝuron ĉi tie: SPECIALA EKSKURSO 2014 EN NEPALO. PDF.pdf 

Laŭtaga Programo

 • 6a de marto Alveno kaj enhoteliĝo
 • 7a de marto Matena vizito al Baŭdhnath kaj Pasupathinath, kaj posttagmeza vizito al Bhaktapur
 • 8a de marto Matena vizito al Svajambhunath kaj posttagmeza vizito al Patano
 • 9a de marto Je la 7a horo matene forlaso de Katmanduo por Ĉitŭan Nacia Parko; ekskurso al etna vilaĝo posttagmeze
 • 10a de marto Observado de birdoj antaŭ matenmanĝo. Kanota veturado kaj promenado antaŭ la tagmanĝo; elefantrajdo kaj ĝangala promenado posttagmeze
 • 11a de marto Ekveturo al Lumbini post la matenmanĝo, ekskurso en la ĉirkaŭaĵo de Lumbini templo kaj tranokto en hotelo
 • 12a de marto Vizito al Maya Devi templo kaj diversaj vidindaĵoj; post la tagmanĝo veturo al Palpa
 • 13a de marto Matena ekskurso en Palpa, inkluzive al malnova palaco; forveturo al Pokhara
 • 14a de marto Je la 6a horo matene ekveturo al Sarangkot por rigardi Annapurna kaj aliajn montojn; posttagmeze ekskurso al diversaj lokoj
 • 15a de marto Matena ekskurso kaj post la tagmanĝo diversaj esperantaj programoj
 • 16a de marto Reveno al Katmanduo frue matene kaj ripozo
 • 17a de marto Libera tago kaj adiaŭa vespero
 • 18a de marto Foriro