12a Internacia Himalaja Renkontiĝo, 2017

La 12-a Internacia Himalaja Renkontiĝo, 2017, Nepalo

 

La Nepala Esperanto-Asocio ĝojas anonci la 12an Internacian Himalajan Renkontiĝon por konigi sian landon al alilandaj esperantistoj. Apenaŭ ekzistas iu lando en la mondo, kiu povus rangi samnivele kun Nepalo rilate naturan, etnan kaj kulturan diversecon. Partoprenante la renkontiĝon, vi havas la ŝancon formi vian propran bildon de la lando kaj samtempe konatiĝi kun lokaj kaj alilandaj esperantistoj, kiuj partoprenos la saman programon.

Vi pasigos la unuajn kaj lastajn tagojn de la renkontiĝo en Katmanduo-valo, kie situas la ĉefurbo de Nepalo. Tieaj historiaj distriktoj kaj monumentoj atestas ĝian riĉan kulturan pasintecon. Notindajestas tiuj de Patano kaj Bhaktapuro, kie vi povos vidi kiel nevaraj kaj tamangoj, la originaj etnoj de la valo, restas fidelaj al siaj jarcentaj tradicioj malgraŭ la multeflanka moderniĝo de la valo. En Katmanduo, ni povas organizi paralelajn vizitojnal vidindaĵoj por ke multfojaj partoprenatoj  havu novan sperton.  Nun eblas per kablotramo grimpi la monton Nilgiri 2500 metrojn altan en la sudo de Katmanduo. Vere ĉiuj aĝgrupoj facile povas ĝui la programerojn de la Renkontiĝo.

La ĉefa parto de la Himalaja Renkontiĝo, 2017 estos vojaĝi al alia granda valo de Nepalo, nome Pokhara situanta okcidente 200 kilometrojn for de Katmanduo. Survoje ni haltos por vidi vidindaĵojn laŭ la riveroj Trisuli kaj Marsjagdi.De Pokharani povas ĝui fabelan panoramon de la montoj de Anapurna, Dhaŭlagiri kaj Manaslu (8000 metroj) en la Himalaja Montaro. La pinto de Maĉapuĉre (la fiŝvosto) majeste dominas la scenon.

De Lamaĉaur (Pokhara) ni komencos rondpiedvojaĝon tra Anapurna Himalaja Regiono. Dum tiuj tagoj ni havigos al vi (krom kelkajn dolorajn muskolojn!) bonegan ideon pri vilaĝa vivo en la montaro. Vi ankaŭ ĝuos majestajn vidaĵojn de Anapurna II, Nilgiri kaj Lamjung Hiaml. Ĉi tiu vilaĝo Sikles (unu el la plej malnovaj kaj 2a plej granda vilaĝo de Gurung) piedvojaĝo al la bazo de la monto Anapurna estas unu el la plej bonaj vojoj en la tuta mondo kun bonegaj montaraj spektakloj kaj vidindaĵoj en la alteco de 2000 metroj super la marnivelo. Sikles situas sub la ombro de Annapurna II kaj Lamjung Himal. Ĝi estas la due plej granda vilaĝo de Gurung* (montara tribo*). Vojaĝantoj povas spekti boneprotektitan ekzemplon de tradicia Gurung-kulturo. Vivmaniero de la lokaj homoj kaj manefaritaĵoj(ekzemple vestkudrado) estas allogaĵoj de la vilaĝo. Oni  ankaŭ povas  spekti  bonan naturon kaj antikvan farun-muelejon.Tie oni povas observi la vivon kaj kulturon de la etnaj popoloj, precipe Gurung, Ghale kaj Thakali.

La Gurung kaj Ghale estas famaj pro siaj kuraĝo kaj braveco en batalo. Multaj el ili servas en armeoj de diversaj landoj. La gurunga popolo parolas sian propran lingvon. Laŭ lingva kaj etna ecoj ili parencas al la magar, thakali kaj kirati gentoj. La gurungoj estas ankaŭ famaj pro sia honesta pensmaniero kaj siaj riĉaj danca kaj muzika tradicioj. Ili estas ĉiam ridemaj malgraŭ siaj penegaj vivoj. La plimulto de ili vivas en la alta Lamĝung- kaj Kaski-distrikto laŭ la flanko de la rivero Marsangdi. La vivo de tiuj montaraj homoj estas modesta, ĉar laboro sur la deklivoj estas peniga. La montareto tie estas kovrita de arbaro de rododendroj, la belegaj naciaj floroj de Nepalo. Vi ĝuos ankaŭ vidojn de nigraj simioj, cervoj kaj diversaj specoj de birdoj montaraj.


Dum via restado, vi loĝos en bonkvalitaj vilaĝaj hoteloj. Ĉiuj manĝkostoj en viaj partoprentagoj kaj aliaj kostoj (enirpago, transporto ktp) en Nepalo estas inkluzivitaj en la aliĝkosto sed tiu ne kovras asekuron. La kotizo estas kalkulita ne por gajni monon. Similaj turismaj servoj kutime kostas preskaŭ 150 eŭrojn po tage, multaj niaj servoj estas volontulaj servoj de nepalaj esperantistoj.

 

 • Laŭtaga skizo de Sikles Piedvojaĝo:
 • la 26ande februaro: Alveno, enhoteliĝo kaj bonvenigo
 • la 27ande februaro: Vindindaĵoj en Katmanduo
 • la 28an de februaro: Vidindaĵoj en Katmanduo
 • la 1an de marto: Katmanduo al Pokhara (820m alta, 6 horoj)
 • la 2an de marto: 4 horoj da marŝado(Pokhara– Kalikasthan1150m alta)
 • la 3an de marto: 5 horoj da marŝado(Kalikastan- Lamaĉaur 910m alta)
 • la 4an de marto: 6 horoj da marŝado(Lamaĉaur -Sikles 1980m alta)
 • la 5an de marto: 6 horoj da marŝado(Sikles- Galegaun 1800m alta,)
 • la 6an de marto: 6 horoj da marŝado(Galegaun– Hyanja- Pokhara 1070m alta)
 • la 7an de marto: Pokhara-Kathmandu
 • la 8andemarto: Libera tago kaj Adiaŭa Vespero
 • la 9an de marto: Foriro

Mallongaj informoj pri la Sikles trako:

Nomo de la trako: Sikles vilaĝa trako

Loko: Annapurna regiono

Minimuma altitudo: 820 metroj

Maksimuma altitudo: 1980 metroj

Transporto: tera transporto 

Komenciĝas de : Kalikasthan

Finiĝas ĉe: Hyanja

Marŝado ĉiutage :4 -6 horoj

Vidindaĵoj: Annapurna Himal*, Lamjung Himal, Manaslu Himal, rododendroj, unika vilaĝo de Gurung*, montaraj birdoj, floroj kaj bestoj, Mardi Khola*

Himal*: Neĝmontoj, Gurung*: montara tribo, Khola*:rivero

Aliĝilo:


Aliĝilo al la 12a Himalaja Renkontiĝo en Nepalo (de la 26a februaro ĝis la 8a de marto 2017)

(Bonvolu tajpi aŭ skribi preslitere)

Familia nomo:

S-ro/S-ino:
Persona-nomo:
Adreso:
Telefono (kun kodo):
Profesio/fako:
Naskiĝdato:
Vegetarano: jes/ne
Fumanto: jes/ne
Mi volas loĝi kun:

Jen mi aliĝas laŭ la kondiĉoj presitaj supre sur tiu ĉi flanko. Mi sendas tiun ĉi aliĝilon kaj samtempe pagas la kotizon laŭ la kotiztabelo al la NEspA komitato.


Bankkonto: Nepal Esperanto Sangh 2-10-313895, savings account, Nepal Bank Limited, NewRoad, Kathmandu, Nepal


Subskribo………..

Dato:……………….

Kotizo: 850 eŭroj por 12-taga ekskurso, inkluzive restado en bonkvalita hotelo, tri manĝoj ĉiutage, enirpagoj en diversaj lokoj kaj tera transportado. La menciita kotizo validas por dulita ĉambro. Se vi deziras unulitan ĉambron (por la tuta periodo), bv aldoni 250 eŭrojn al la menciita sumo. La programeroj ŝangeblas pro neatenditaj kialoj.

Bonvole sendi la aliĝilon al Nepala Esperanto-Asocio, kaj samtempe pagi la kotizon.

Nepala Esperanto-Asocio, G.P.O Box: 10518 Kathmandu, Nepal.

Telefono:00977-9841273761
Retadreso: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.esperanto.org.np