Tria Speciala Ekskurso, 2018 en Nepalo

La Nepala Esperanto-Asocio anoncas 11-tagan specialan ekskurson ekde la 26a de februaro ĝis la 8a de marto 2016. Ĉiuj scias ke NEspA okazigas la Himalajan Renkontiĝon, ĉiun duan jaron (ĉi-jare ni sukcese okazigis la 12an). La Himalaja Renkontiĝo signifas plejparte piedvagadon en la montaro, sed tio ne taŭgas al ĉiuj aĝgrupoj. Multaj samideanoj volas viziti Nepalon, sed timas tian marŝadon. Jen jam trian fojon ni okazigos, do, ekskurson al famaj nepalaj turismaj lokoj, atingeblaj per buso kaj situantaj piede de belaj pejzaĝoj, inkluzive la famajn montarojn videblajn en Katmanduo, Ĉitlang -Daman, Ĉitaŭan Nacia Parko, Lumbini (la naskiĝloko de Budao), Ŝirubari (tre fama hejmloĝado en Nepalo) kaj Pokhara. La nepala Esperanto-movado kreskas pli kaj pli, sed  anoj de NEspA ne povas viziti eksterajn landojn - pro la kosto-, almenaŭ eblas inviti amikojn el aliaj landoj tien ĉi. Kaj tio montriĝas fakte efika programo. La ĉefa celo de la programo estas konigi Nepalon kaj nepalajn esperantistojn al la mondo kaj reciproke.

Nepalo estas ebriiga miksaĵo: fascina lando de antikva historio, viglaj kulturoj kaj popoloj, biodiverseco kaj majestaj pejzaĝoj. Ĝiaj geografiaĵoj etendiĝas de belaj altaj neĝpintoj en la nordo, al malpli altaj montoj en la mezo kaj al bela, fekunda ebenaĵo kun multaj arbaroj en la sudo. Situante inter Tibeto (Ĉinio) kaj la Ganga Ebenaĵo (Barato), Nepalo, tra sia historio sentis la influon de ambaŭ tre diversaj civilizacioj, sed samtempe kreis identecon por si mem. La lando havas preskaŭ 28 milionojn da homoj, parolantaj 125 lingvojn aŭ dialektojn.

Okdek procentoj de la nepala popolo sekvas hinduismon, sed la lando estas oficiale sekulara, kaj fakte, lando de multaj religioj. La templo de Paŝupatinath en Katmanduo estas unu el la kvar plej gravaj lokoj por adorantoj de Ŝiva. La Budho, la "Lumo de Azio," naskiĝis en Lumbini, kiu situas en la suda ebenaĵo, farante de Nepalon la sanktan celon por pilgrimantoj. La multaj etnoj ofte kultas proprajn diojn. Kvar lokoj de Nepalo estas agnoskitaj de UNESCO kiel mondheredaĵoj. En la unua, la valo de Katmanduo, reliefiĝas la urbo de Bhaktapuro, la reĝaj placoj de Katmanduo kaj Patano, la stupaoj de Svajam­bunath kaj Baŭdhnath, kaj la temploj de Paŝupatinath kaj Ĉangu Narajan. Dua kultura heredaĵo estas Lumbini. Plie estas la naturaj zonoj Everest Nacia Parko (1.148 km2) kaj Reĝa Ĉitaŭan Nacia Parko (932 km2), kiun ni vizitos dum la ekskurso.

Historio

Dum sia historio de kelkmil jaroj, Nepalo travivis diversajn reĝajn dinastiojn. La plej antikva estis la Kiratoj, kiuj regis de la 9a jarcento a.K. ĝis la 1a jarcento p.K. Laŭ legendoj menciitaj de kronistoj, la Budho vizitis Katmanduon en la sepa reĝado de la sekva dinastio, la Liĉavioj, kaj la imperiestro Aŝoka venis al la valo kaj konstruis kvin stupaojn en kaj ĉirkaŭ Patano. Dank' al tre granda surskribita ŝtona kolono konstruita tie, oni scias, ke Aŝoka vizitis ankaŭ Lumbinin. La Liĉavioj regis de siaj palacoj en Katmanduo de la 1a ĝis la 9a jarcento p.K. Neniu el tiuj konstruaĵoj restas, sed oni trovas epigrafojn kaj skulptaĵojn faritajn tiam diversloke en la valo. Post la Liĉavioj venis la dinastio Malla, komence unuigita sed poste disfalonta en tri regnojn. Ankaŭ dum tiu tempo tre riĉaj kulturaĵoj estis kreitaj, multe el kiuj ankoraŭ ekzistas. Poste venis la dinastio Ŝaha. De ĝia bazo en Gorka (100 km nordokcidente de Katmanduo) ĝi etendis sian potencon ĝis la valo de Katmanduo, kaj poste unuigis la tutan teritorion de Nepalo. Nun Nepalo estas senreĝa lando.

La valo de Katmanduo

Je alteco de ĉirkaŭ 1.300 metroj super la marnivelo, la valo de Katmanduo entenas la ĉefurbon kaj estas ankaŭ la komerca kaj kultura centro de Nepalo. Ĝi kovras 360 km2 en formo de ovo ĉirkaŭita de verdaj montoj, mezurante 24 km orientalokcidente kaj 19 km nordalsude. Pasintece la valofundo estis kovrita de lago. Laŭ legendo la bodisatvo Manĝuŝri venis de Ĉinio kaj tranĉis la sudan monton por lasi la akvon elflui. Poste li kreis la unuan loĝantaron. La valo havas grandan nombron da etnoj, el kiuj la nevaranoj estas la elstara. Tiuj establis la dinastion Malla kaj kreis ties imponajn artaĵojn.

La urbo Katmanduo dekomence estis fando­poto, kaj tio klarigas ĝian riĉan kulturon. Ĝi havas unikan urboplanon - kvartalojn centritajn sur temploj kaj internaj kortoj. Ĉiam ĝi estis fonto de inspiro por multaj artistoj kaj skribistoj, kaj post la malfermiĝo de Nepalo en 1950 ankaŭ por multaj homoj el la tuta mondo.

Ĉitlnag-Daman~ ~Reĝa Ĉitaŭan Nacia Parko ~ Lunbini- Ŝirubari- Pokhara

Ĉitlang-Daman

Daman  estas fama turista vizitejo en Nepalo. Ĝi situas 70 kilometrojn sud-okcidente de Katmanduo je altitude de 2400 metrojn super la marnivelo. Panoramo de la ĉefaj okcidentaj kaj orientaj pintoj de la Himalajo inkluzive Dhabalagiri  kaj Ŝagarmato (Everesto) videblas de tie ĉi. Daman estas fama ankaŭ pro sunleviĝo de malantaŭ la montaro kaj aliaj belaj naturaĵoj. Daman estas eta vilaĝo sed centro de turismo por plej bona vido de Himalajo, de kie vi povas vidi Dhaulagiri en sudo al monto Everesto en oriento. La vilaĝo havas botanikan ĝardenon kaj pluraj religiaj temploj.

Ĉitaŭan Nacia Parko

Ĉitŭan Nacia Parko estas la plej fama ircelo en Nepalo por turistoj, kiuj volas ĝui ĝangalan naturon. Ĝi estis deklarita kiel nacia parko en 1973, kaj en 1984, de UNESCO, monda naturheredaĵo. La parko ofertas protekton al 50 specioj da mamuloj inkluzive unukornaj rinoceroj, bengalaj tigroj, leopardoj, bradipoj, sovaĝaj elefantoj, striitaj hienojn delfenoj kaj arbarbubaloj. En la parko videblas almenaŭ 526 specioj da birdoj, 126 specioj da fiŝoj, 150 specioj da papilioj kaj 49 specioj da reptilioj. Aktuala studo montras, ke triono de la nepalaj tigroj estas en Ĉitŭan. La parko sterniĝas sur 332 km2 en la mezesuda parto de la lando. La arbaro konsistas precipe el salarboj, altaj arbedaj terenoj, malaltaj montoj, arkforma lagoj kaj sezone inunditaj ebenaĵoj.

Lumbini

Ŝakyamuni Budho naskiĝis en Lumbini, en la suda parto de Nepalo, antaŭ 2.500 jaroj. De tiu tempo, Nepalo estas sankta loko por budhanoj. Lumbini estas malgranda urbo en la suda ebenaĵo, kie ruinoj de la malnova urbo ankoraŭ videblas. La Budho naskiĝis en reĝa familio. Lia patrino, la reĝino Maya Devi, sonĝis pri lia alveno. En ŝia sonĝo ŝi vidis blankan elefanton kun naŭ dentegoj venontan suben al ŝi de la ĉielo kaj eniranton ŝian korpon. Kiam la tempo de la naskiĝo proksimiĝis, ŝi ekiris al la gepatra domo, laŭ kutimo de la tempo. Survoje ŝi naskis Sidhartha Gaŭtama en la ĝardeno de Lumbini. Ni vizitos la templon dediĉitan al Maya Devi kaj la templojn konstruitajn de diversaj landoj en la mondo.

Ŝirubari

Ŝirubari estas fama nomo por la vilaĝa turismo en Nepalo. Turistoj el diversaj landoj ĝuas vizitante ĝin. Ŝirubari gajnis Premion en katagorio de kultrura heredaĵo en 2001. Ĝi situas en la montaro je la 1700 metroj de la marnivelo kaj lonĝntaro estas tute Gurungoj, la etna grupo mondfama kiel Gorkha. Tiu ĉi vilaĝo estas atingebla post trihora marŝado de bela lago-urbo, Pokhara aŭ eta veturado.  Ankaŭ ni povas atingi ĝin de la vojo tra Lunbini, la naskiĝloko de la dio Budhao. Turistoj estas bonvenigitaj per tradicia maniero en la vilaĝo. Oni loĝas en privataj domoj kun puraj litoĉambroj kun necesejo La manĝoj estas bongustaj kaj vi manĝos kun familianoj. Loĝado, manĝado kaj vidindaĵoj, ĉio estas natura. Vi povas vidi Himalajn Machhapucchre en Annapurno kaj Dhaulagiri Himalajo. La komunumo donas ĝojon kun tradiciaj dancoj kaj kantoj de Gurung-komunumo. Vi povas ankaŭ partopreni en la kultura programo, kiu  estas vivanta kulturo, kiun vi spertos kaj ĝi donas ne forgeseblan impreson en via tuta vivo. La vilaĝo estas pura kaj vilaĝanoj traktas la gastojn kiel dioj.

Pokhara

Kviete ripozante ĉe la piedo de la majesta Annapurna Himalajo, la valo de Pokhara staras je 827 metroj super la marnivelo. La samnoma ĉefa urbo de la trankvila valo estas ĉarma ekirejo por pluraj famaj piedvagadvojoj. La vidinda Pheva lago kaj la grandioza fiŝvosta pinto de Maĉapuĉre leviĝanta malantaŭ ĝi kreas etoson de paco kaj magio. La ĉirkaŭaĵoj inkluzivas densajn arbarojn, sovaĝajn riverojn, klarajn lagojn kaj mondfamajn panoramojn de Himalajo. Se Katmanduo estas la kultura centro de Nepalo, Pokhara estas ĝia aventura centro. De ĝi komenciĝas la klasikaj piedvojoj al Ĝomsom kaj la trisemajna Annapurna rondiro. Por nepiedvagantoj la valo ofertas montarajn vidindaĵojn kaj ekvidojn de la kampara nepala vivo. La turista centro ĉe la laga bordo etendiĝas ĝis la sudorienta limo de la valo. Tie oni povas ĝui la sunon, manĝojn, muzikon kaj aliajn distraĵojn. La vidindaĵoj de Pokhara valo: la montara fono, Pheva lago, Seti Gandaki rivero, Mahendra kaverno, muzeoj ktp

Laŭtaga Programo

26a de februaro :        Alveno kaj enhoteliĝo

27a de februaro :        Matena vizito al Baŭdhnath kaj Pasupathinath.

28a de februaro :        Matena vizito al Patano

1a de marto :   vojaĝi al  Ĉitlag per kablo tramo, tranokto en  Ĉitlang

2a de Marto :   Matena vizito  ĉirkaŭaĵo kaj foriro al Daman. Tranoktado en Daman.

3a de marto :   vojaĝo al Ĉitaŭn Tranokto tie

4a de marto :   Observado de birdoj antaŭ matenmanĝo. Kanota veturado kaj promenado antaŭ la tagmanĝo; elefantrajdo kaj ĝangala promenado posttagmeze

5a de marto :   Ekveturo al Lumbini- trarigardo kaj tranokto en Lumbini

6a de marto :   Je la 6a horo matene ekveturo al Ŝirubari kaj tranokto tie

7a de marto :   vojaĝo al Pokhara kaj tranokoto tie

            Matena vizito al Sarangkot kaj poste tagmeze reveno al Kathmanduo

8a de marto :   Libera tago kaj adiaŭa vespero

9a de marto :   Foriro

Kotizo:             900 eŭroj por 11-taga ekskurso, restado en bonkvalita hotelo, tri manĝoj ĉiutage, enirpagoj en diversaj lokoj kaj transportado

ALIĜILO

Aliĝilo al la Speciala Ekskurso en Nepalo

(de la 26a februaro ĝis la 8a de marto 2018)

Familia nomo: S-ro/S-ino       

Persona nomo:          

Adreso:           

Telefono (kun kodo):

Profesio/fako:

Naskiĝdato:    

Vegetarano:         jes          ne

Fumanto:         jes          ne

Mi volas loĝi kun:       

                                                       (bonvolu tajpi aŭ skribi preslitere)

Jen mi aliĝas laŭ la kondiĉoj presitaj sube sur tiu ĉi flanko. Mi sendas tion ĉi aliĝilon kaj samtempe pagas la kotizon laŭ la kotiztabelo al la NEspA komitato.

Bankkonto:      Nepal Esperanto Sangh

            00201000494754000001 savings account

            SWIFT CODE : NEBLNPKA

            Nepal Bank Limited

            New Road, Kathmandu, Nepal.

            Ĉe UEA

            Nepala Esperanto Asocio

            Neea-j

Subskribo:      

Dato:  

Kotizo

La kotizo estas 900 eŭroj por unu persono.

La menciita kotizo validas por dulita ĉambro. Se vi deziras unulitan ĉambron (por la tuta periodo), bv aldoni 200 eŭrojn al la menciita sumo. La kotizo inkluzivas manĝojn kaj loĝadon dum la tuta programperiodo. La programeroj ŝangeblas pro neatenditaj kialoj. Bv sendi la aliĝilon al Nepala Esperanto-Asocio kaj samtempe pagi la kotizon.