Esperanto en Nepalo

La internacia lingvo jam kreis sian 50 jaran historion en Nepalo. Esperanto venis en Nepalo en la jaro 1957, dank\' al emo de Tobor Sielj. Dum lia vojagxo al Nepalo, li instruis al kelke da gejunloj. La fino rezultis je fondigxo de Katmandua Espernato-Scoieto. Tirtha Raj Onta prezidis gxin kaj Shree Prasad Shrestha estis gxia sekretario. Poste venis Simo Milojevicx kiu isruis dum 8 monatoj al pli ol 200 studentoj. Poste la movado stagnis pro divesaj kialoj. Krome, kelke da individuoj uzas la internacian lingvon paparte.

En  la jaro 1990 denove la movado trovis novan energion kiam venis Joachim Werdin el Pollando instrui Esperanton en Katmando. Lingva Instituto Quest donis cxambron por la instruado. Lernis gxin cxirkaux 100 da homoj. Je la fino de la kurso, novaj gelernatoj fondis Nepalan Esperanto-Asocion kun helpoj de Philip Pierce kaj Marco Ono. Pradip Paudyal estis gxia unua perzidanto. Dua vizito de Wedin en Nepalo en 1991 pli fortigis la asocion kaj gxia movado kiam okais kursojn en Katmando kaj en Patano kaj pli ol 100 da gejunuloj denove lernis gxin. Krome okazis la unua kongerso de NEspA kaj gxi eldonis gxian bulteno \"Montejo\". La membroj renkontigxis dum sabatoj kaj praktiadis la lingvon kaj la estraro kunvenas cxiu monate.

En decembro 1993 fondigxis Klubo Esperantista de Patan, kiun prezidis Razen Manandhar. 

S-ro Mukunda Raj Pathik skribis du lerenolibrojn kaj unu libron pri esperanto movado en Nepalo. 


Razen Manandhar ekverkis Esperanto-Nepali vortaron en 1994, kiun la NEspA eldonis en 2009.

De 1994, Nepalaj geesperantistoj dauxre partoprenas al Univsersalaj Kongresoj, dank\' al subtenoj de diversaj organizajxoj kaj ankaux helpo de NEspA mem. Estis 8 nepalanoj en la 79a UK en Pekino.

En 1995 okazis la unuan Himalajan Renkontigxon kiux venigis dekojn da geesperantistoj el divesaj landoj kaj gxuante la lingvon kaj diskutante pri la movado, ili piedvagadas cxirkaux la montaro. La tradicio okazigi gxin en cixuj du jaroj dauxras. La sepa IHR esats okazonta en 2007 februaro.

Gejunuloj de NEspA sukcesis je fondigxo de  Nepalan Esperanto Junulara Organizo (NEJO) en 2002. Dhruba Pokharel estis gxia unua prezidanto.
La junulara movado ankaux samtemple ampleksigxas. Ili jam partoprenis en kelke da Internaciaj Junularaj Kongresoj. En 2006, ili eldonis sian
bulteon \"Templo\".

En 2002 NEspA fongis Orientan Nepalan Esperanto-Societon (ONES) kiel filion de NEspA kaj poste sekvis la filio en Pokhara. Ili en siaj vicoj laboradas disvastigi Esperanton en siaj regionoj. Satendra Nath Bandhupadhyaya kaj Bothraj Dhakal estis unuaj prezidantoj de ONES kaj Pokhara filioj respektive.

Trovigxas du retodiskutrondoj pri Esperanto movado en NEpalo: \"nepalesperanto\" kaj \"nepalaj-esperantitoj\" kaj ankaux kelke da anoj blogas en Esperanto.

NEspA okazigis la 4an Azian Kongreson de Esperanto dum 25-29 auxgusto 2005. Entute partoprenis 171 da geesperantistoj en la kongreso. Antaux
tio okazis Antaux Kongresa Renkontigxo.

Dank\' al dauxra instruado de NEspA, cxirkaux 500 da homoj jam lernis la lingvon en pasintaj 16 jaroj kaj uzas gxin en siaj vivoj laux vole. Krome almenaux kvin nepalanoj estas memrogj de Pasporta Servo kaj ili promesas helpi eksterlandanojn per lito kaj/aux mangxajxo dum ilia mallanga vizito.

Venis 50 da membroj de NEspA dum gixa kongreso en novembro 2007 kaj simila grandeco de homoj kolektigxis dum la kongreso de 2008. Estas nia nuna laboro ke ni revenigu ilernintojn al NEspA kaj Esperanto-movado. 

Read 2529 times